TH EN
...

คำถามที่พบบ่อย

สิ่งแรกที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกน้ํามันเครื่องคือการเลือกข้อกําหนดที่เหมาะสมสําหรับรถของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของน้ํามันเครื่องที่แนะนําได้ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายและเปรียบเทียบกับข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ ZIC ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ของเรา

อายุการเก็บรักษาของน้ํามันเครื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บดังนั้นจึงไม่มีวันหมดอายุมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม (พื้นที่ร่มรื่นไม่โดนแสงแดด) มีอายุการเก็บรักษาจนถึงห้าปีหลังจากวันที่ผลิต นอกจากนี้น้ํามันที่เหลือหลังจากการใช้งานครั้งแรกควรปิดผนึกและใช้ภายในหนึ่งปี หากปิดผนึกไม่ถูกต้องการสัมผัสกับอากาศอาจส่งผลให้เกิดออกซิเดชันและลดประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่อง เนื่องจากฝาปิดผนึกอาจไม่ปิดกั้นออกซิเจนอย่างสมบูรณ์จึงขอแนะนําให้ใช้ถุงปิดผนึกพลาสติกเพื่อการดูแลเป็นพิเศษ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ไอคอน MSDS ในหน้าแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์แต่ละหน้า

ดูได้จากเมนู ตัวแทนจำหน่าย และสามารถค้นหาจากจังหวัดของลูกค้า ตามความต้องการ
Catalog ZIC Motor Oil
แคตตาล็อก