TH EN

Crown Wheel Bearing Grease


ขนาดบรรจุ
20 ลิตร

จาระบีลูกปืนล้อของ ZIC เป็นจาระบีลิเธียมที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานเฉพาะ และยังถือว่าเป็นจาระบีอเนกประสงค์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในอุณหภูมิสูง หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกปืนของล้อรถ

รายละเอียด

 

Product Name

Crown Wheel Bearing Grease

NLGI Grade

2

 

Penetration

0W 0.1 mm.

270

60W 0.1 mm.

272

100000 W 0.1 mm.

332

Color-GR

Yellow

Copper corrosion, 100 ?c/24 hr

No Corrosion

Evaporation 99 ?c, wt %

0.13

 

Dirts

10 um

400

25 um

100

75 um

0

125 um

0

Oxidation Stability 100 h kg/cm³

0.2

Dropping Point, ?c

321

Oil Separation 100 ?c,  %

1.2

 

สินค้าแนะนำ

Catalog ZIC Motor Oil
แคตตาล็อก